Doopplek van Jezus in de Jordaan rivier

De westelijke grens van Jordanië wordt voor ongeveer de helft bepaald door water. Denk daarbij niet alleen aan de Dode Zee, want ten noorden ervan is het de Jordaan Rivier die een natuurlijk grens vormt. Precies op deze grens ligt een belangrijk religieus hoogtepunt, namelijk de plek waar Jezus door

Mozaïek van Madaba, in de Sint-Joriskerk

De absolute trekpleister van het gemoedelijke stadje is de Sint-Joriskerk in Madaba. Of beter gezegd, het mozaïek gelegen binnen in de kerk. Het mozaïek behoorde toe aan een oude Byzantijnse kerk waar de vrij bescheiden 19-eeuwse Grieks-orthodoxe kerk op is gebouwd.In 1884 werden de overblijfselen v

Mount Nebo, waar Mozes uitkeek over het Beloofde Land

Mount Nebo, oftewel de Neboberg, is een onmisbare stop voor religieuze reizigers. Dit geldt voor zowel Christenen als Joden en Moslims. Het was op deze berg dat volgens de overlevering, Mozes zou hebben uitgekeken over het Beloofde Land.De Neboberg ligt zo’n 817 meter boven zeeniveau en bevindt zich

Sodom en Gomorra en de grot van Lot

Jordanië, en dan specifiek het gebied rond de Jordaan Rivier en de Dode Zee, is een waar walhalla voor de Bijbel-geïnteresseerde reiziger. Zo wordt in het begin van de Bijbel, in Genesis, het einde beschreven van de steden Sodom en Gomorra. De inwoners waren dusdanig zondig, dat God er niet langer t